Ръководители на държавни институции, създадени със закон или постановление на МС, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт

 • Акредитационен съвет, Национална агенция за оценяване и акредитация
 • Бригаден генерал Ивайло Сотиров, Служба "Военна полиция"
 • Главен директор, Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"Христо Димов Щерионов
 • Главен директор, Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"Ивайло Любомиров Йорданов
 • Главен директор, Главна дирекция "Охрана"Георги Христов Жеков
 • Директор, Агенция за държавна финансова инспекцияСтефан Александров Белчев
 • Директор, Дипломатически институт към министъра на външните работиТаня Михайлова
 • Директор, Държавен културен институт към министъра на външните работиСнежана Йовева-Димитрова
 • Директор, Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров"Борислав Георгиев Генов
 • Директор, Информационен център на Министерството на отбранатаЕвгени Стоянов Генов
 • Директор, Национален военноисторически музейСоня Борисова Пенкова
 • Директор, Национален инспекторат по образованиетоАнелия Филипова Андреева
 • директор, Национален институт за недвижимо културно наследствоПетър Владимиров Петров
 • Директор, Национален студентски домХристиан Юриев Даскалов
 • Директор, Централен регистър на особените залозиНаташа Апостолова Босева
 • Директор, Център за асистирана репродукцияМария Богоева Георгиева
 • Директор, Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна ЕвропаМомчил Станишев
 • Директор, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинстваЛало Пацев Каменов
 • Директор, Център за оценка на риска по хранителната веригаГеорги Георгиев
 • Директор, Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативиАлександър Георгиев Шопов
 • Директор, Център на промишлеността на Република България в МоскваГеорги Ненчев Радулов
 • Директор на Агенция "Митници", Агенция "Митници"Павел Тонев Тонев
 • Заместник председател, Български институт по метрологияВалентин Янчев Андонов
 • Изпълнителен директор, Агенция за качеството на социалните услугиВиктория Тахова
 • Изпълнителен директор, Антидопингов центърВиолета Заркова
 • Изпълнителен директор, Българска агенция по безопасност на хранитеХристо Делчев Вълчанов
 • Изпълнителен директор, Държавен фонд "Земеделие"Борис Давидов Михайлов
 • Изпълнителен директор, Институт по публична администрацияПавел Иванов Иванов
 • Изпълнителен директор, Национален компенсационен жилищен фондГаврил Методиев Митов
 • Изпълнителен директор, Национален филмов център - СофияКамен Александров Балкански
Общо: 72