Директор

Национален инспекторат по образованието

  • Директор
    Анелия Филипова Андреева Дата на встъпване: 08.05.2018 г.
    Електронна поща: a.andreeva@mon.bg
    • Планира, организира и контролира дейността на НИО
      Акт: Правилник за устройството и функциите на националния инспекторат по образованието