Помощ

Порталът Административен регистър е публично достъпна информационна система. Достъпът на потребителите до информацията в него е свободен.

Порталът е оптимизиран за работа с интернет браузъри:

  • Internet Explorer 11.10.9 и по-висока
  • Google Chrome 42.0.2311.90 и по-висока
  • Mozilla Firefox 40.0.3 и по-висока

За коректна визуализация е необходимо да са активирани следните възможности на браузъра:

  • CSS - Нужни за цялостно форматиране и разположение на страницата.
  • JavaScript - Допълнителна интерактивност на страницата.

Порталът използва CSS за визуално разположение и изглед. Можете да настроите големината на шрифта на страницата спрямо Вашите нужди, като използвате опциите за промяна на шрифта в горната дясна част на сайта А+ | A- | A

Сайтът е динамичен, съдържанието му се обновява и актуализира ежедневно.

Порталът включва следните основни рубрики:

  • Административни структури и органи на изпълнителната власт - В тази рубрика ще намерите информация за структурата на изпълнителната власт, органите на изпълнителната власт и административните структури и възможности за генериране на справки за тях.
  • Административни услуги и режими - В тази рубрика ще намерите информация за административните услуги, процедурата по предоставянето им от конкретна административна структура и възможности за генериране на справки за тях.
  • Конкурси - В тази рубрика ще намерите актуални обяви за конкурси за свободни работни места в административните структури и възможности за генериране на справки за тях.

За бързо откриване на търсената информация може да ползвате Картата на сайта, както и вградените възможности за търсене и филтриране по ключова дума.

За да използвате възможностите за експорт и последващ преглед на справките от портала е възможно да се нуждаете от инсталирането на допълнителен софтуер.

  • PDF документ - Adobe Acrobat. Генерираните PDF документи се отварят с безплатната версия Acrobat Reader.
  • XLS документ - текстов документ. Генерираните XLS документи се отварят с Microsoft Excel или Apache Open Office Calc
 
Данните от Административния регистър са достъпни и могат да бъдат ползвани чрез публични уеб услуги:


При необходимост от допълнителна помощ за използването на сайта, можете да се свържете с нас на адрес ras@government.bg*
*Посоченият и-мейл адрес ras@government.bg е само за техническа поддръжка и въпроси във връзка с работата на Административния регистър. В случай, че е необходимо да бъде осъществен контакт с конкретна административна структура, следва да бъдат ползвани координатите, посочени от съответната структура.