Конституция на Република България

Дата: 22.04.2016 | Вид: Конституция
Конституцията на Република България е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат