Закон за администрацията

Дата: 11.01.2019 | Вид: Закони
Законът за администрацията урежда структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност, длъжностите в нея и основните изисквания за заемането им.Този закон урежда правомощията на органите на изпълнителната власт, структурата и организацията на дейността на тяхната администрация.