Кметски наместници

 
Област Благоевград, Община Банско
 • Кметски наместник, на населено място Гостун, Община Банско, Област Благоевград Илия Горянов Белев
 • Кметски наместник, на населено място Осеново, Община Банско, Област Благоевград Георги Борисов Чипилев
 • Кметски наместник, на населено място Обидим, Община Банско, Област Благоевград Марияна Димитрова Парлапанова

Област Благоевград, Община Белица
 • Кметски наместник, на населено място Гълъбово, Община Белица, Област Благоевград Мустафа Мехмед Шайгов
 • Кметски наместник, на населено място Златарица, Община Белица, Област Благоевград Малик Исмаилов Ходжов

Област Благоевград, Община Благоевград
 • Кметски наместник, на населено място Габрово, Община Благоевград, Област Благоевград Нина Миркова Николова
 • Кметски наместник, на населено място Лисия, Община Благоевград, Област Благоевград Живко Асенов Чукарски
 • Кметски наместник, на населено място Обел, Община Благоевград, Област Благоевград Кирил Борисов Ивановски
 • Кметски наместник, на населено място Мощанец, Община Благоевград, Област Благоевград Младен Ангелов Николов
 • Кметски наместник, на населено място Клисура, Община Благоевград, Област Благоевград Кирил Борисов Ивановски
 • Кметски наместник, на населено място Горно Хърсово, Община Благоевград, Област Благоевград Иван Радев Николов
 • Кметски наместник, на населено място Дренково, Община Благоевград, Област Благоевград Кирил Борисов Ивановски
 • Кметски наместник, на населено място Делвино, Община Благоевград, Област Благоевград Красимир Янков Стоицов
 • Кметски наместник, на населено място Бучино, Община Благоевград, Област Благоевград Живко Асенов Чукарски
 • Кметски наместник, на населено място Дебочица, Община Благоевград, Област Благоевград Нина Миркова Николова

Област Благоевград, Община Гоце Делчев
 • Кметски наместник, на населено място Добротино, Община Гоце Делчев, Област Благоевград Иван Караилиев
 • Кметски наместник, на населено място Попови ливади, Община Гоце Делчев, Област Благоевград Иван Стоянов Караилиев
 • Кметски наместник, на населено място Делчево, Община Гоце Делчев, Област Благоевград Иван Панайотов

Област Благоевград, Община Гърмен
 • Кметски наместник, на населено място Ковачевица, Община Гърмен, Област Благоевград Кирил Иванов Жуглев
 • Кметски наместник, на населено място Лещен, Община Гърмен, Област Благоевград Исуф Ахмедов Мутишев

Област Благоевград, Община Кресна
 • Кметски наместник, на населено място Стара Кресна, Община Кресна, Област Благоевград Павел Христов Паскалев
 • Кметски наместник, на населено място Ощава, Община Кресна, Област Благоевград Спас Стефанов Ташев

Област Благоевград, Община Петрич
 • Кметски наместник, на населено място Яково, Община Петрич, Област Благоевград Георги Николов
 • Кметски наместник, на населено място Право бърдо, Община Петрич, Област Благоевград Ивайло Стоянов
 • Кметски наместник, на населено място Кукурахцево, Община Петрич, Област Благоевград Никола Димитров Стойчев
 • Кметски наместник, на населено място Крънджилица, Община Петрич, Област Благоевград Йордан Велков
 • Кметски наместник, на населено място Долене, Община Петрич, Област Благоевград Любомир Петревски
 • Кметски наместник, на населено място Боровичене, Община Петрич, Област Благоевград Вангел Иванов Тилев
 • Кметски наместник, на населено място Вишлене, Община Петрич, Област Благоевград Юлиан Николов Илиев
 • Кметски наместник, на населено място Дреново, Община Петрич, Област Благоевград Андон Тодоров
Общо: 841