Председатели на държавни агенции

  • Председател, Държавна агенция "Архиви"Михаил Иванов Груев
  • Председател, Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"Станимир Димитров Пеев
  • Председател, Държавна агенция "Електронно управление"Атанас Темелков
  • Председател, Държавна агенция "Национална сигурност"Димитър Георгиев
  • Председател, Държавна агенция "Технически операции"
  • Председател, Държавна агенция за бежанцитеПетя Ангелова Първанова
  • Председател, Държавна агенция за българите в чужбинаБорис Вангелов Борисов
  • Председател, Държавна агенция за закрила на дететоЕлеонора Стоянова Лилова
  • Председател, Държавна агенция за метрологичен и технически надзорПетър Горновски
  • Председател, Национален статистически институтСергей Цветанов Цветарски
Общо: 10