Председатели на държавни агенции

  • Председател, Държавна агенция "Архиви"Михаил Иванов Груев
  • Председател, Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"Малина Крумова
  • Председател, Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"Асен Любенов Асенов
  • Председател, Държавна агенция "Национална сигурност"Пламен Тончев
  • Председател, Държавна агенция "Технически операции"
  • Председател, Държавна агенция за бежанцитеМариана Коцева Тошева
  • Председател, Държавна агенция за закрила на дететоТеодора Иванова
  • Председател, Държавна агенция за метрологичен и технически надзорЕвгени Симеонов
  • Председател, Национален статистически институтАтанас Георгиев Атанасов
Общо: 9