Кметове на кметства

 
Област Благоевград, Община Банско
 • Кмет на кметство, Кметство Добринище, Община Банско, Област Благоевград Иван Николов Сакарев
 • Кмет на кметство, Кметство Кремен, Община Банско, Област Благоевград Димитър Петров Цуков
 • Кмет на кметство, Кметство Места, Община Банско, Област Благоевград Георги Иванов Тосков
 • Кмет на кметство, Кметство Филипово, Община Банско, Област Благоевград Фаим Мехмедов Моллов

Област Благоевград, Община Белица
 • Кмет на кметство, Кметство Бабяк, Община Белица, Област Благоевград Шемедин Ахмедов Бъсков
 • Кмет на кметство, Кметство Горно Краище, Община Белица, Област Благоевград Бекир Сабри Бекир
 • Кмет на кметство, Кметство Дагоново, Община Белица, Област Благоевград Иван Страхилов Барабунов
 • Кмет на кметство, Кметство Краище, Община Белица, Област Благоевград Муса Мустафа Мизур
 • Кмет на кметство, Кметство Кузьово, Община Белица, Област Благоевград Исмаил Мустафа Атип
 • Кмет на кметство, Кметство Лютово, Община Белица, Област Благоевград Мустафа Хюсеин Юруков
 • Кмет на кметство, Кметство Орцево, Община Белица, Област Благоевград Сайфо Мехмедов Орцев
 • Кмет на кметство, Кметство Палатик, Община Белица, Област Благоевград Иво Любомиров Вакльов
 • Кмет на кметство, Кметство Черешово, Община Белица, Област Благоевград Алиш Исмаил Куньов

Област Благоевград, Община Благоевград
 • Кмет на кметство, Кметство Бело поле, Община Благоевград, Област Благоевград Иван Станкев Стойчев
 • Кмет на кметство, Кметство Бистрица, Община Благоевград, Област Благоевград Цветелина Стоянова Карабельова
 • Кмет на кметство, Кметство Бучино, Община Благоевград, Област Благоевград Живко Асенов Чукарски
 • Кмет на кметство, Кметство Българчево, Община Благоевград, Област Благоевград Елена Стефанова Стойчева
 • Кмет на кметство, Кметство Габрово, Община Благоевград, Област Благоевград Борислав Веселинов Ханджийски
 • Кмет на кметство, Кметство Горно Хърсово, Община Благоевград, Област Благоевград Иван Радев Николов
 • Кмет на кметство, Кметство Делвино, Община Благоевград, Област Благоевград Красимир Янков Стоицов
 • Кмет на кметство, Кметство Дренково, Община Благоевград, Област Благоевград Кирил Борисов Ивановски
 • Кмет на кметство, Кметство Дъбрава, Община Благоевград, Област Благоевград Методи Стойчев Стоянов
 • Кмет на кметство, Кметство Еленово, Община Благоевград, Област Благоевград Борислав Паунов Стойнев
 • Кмет на кметство, Кметство Зелендол, Община Благоевград, Област Благоевград Александър Александров Мановски
 • Кмет на кметство, Кметство Изгрев, Община Благоевград, Област Благоевград Йордан Венчов Китанов
 • Кмет на кметство, Кметство Лешко, Община Благоевград, Област Благоевград Галина Станкева Велкова
 • Кмет на кметство, Кметство Логодаж, Община Благоевград, Област Благоевград Пламен Стойчев Червенков
 • Кмет на кметство, Кметство Марулево, Община Благоевград, Област Благоевград Александър Иванов Парашкански
 • Кмет на кметство, Кметство Падеш, Община Благоевград, Област Благоевград Александър Кирилов Стаменов
 • Кмет на кметство, Кметство Покровник, Община Благоевград, Област Благоевград Недко Симеонов Ангелов
Общо: 3049