Кмет на кметство

Кметство Кремен, Община Банско, Област Благоевград

  • Кмет на кметство
    Димитър Петров Цуков Дата на встъпване: 13.11.2019 г.

Контакти
    • Kод за междуселищно избиране: (074407)
    • Телефон: 0885517813
    • Е-mail: d.cukov@bansko.bg