Директор

Информационен център на Министерството на отбраната

 • Директор
  Владимир Страхилов Миленски Дата на встъпване: 22.06.2023 г.
  Електронна поща: v.milenski@armymedia.bg
  • Директорът на Центъра е главен художествен ръководител и пряко ръководи дейността на отделите ,,Военен телевизионен канал’’ и вестник ,,Българска армия’’
   Акт: ПМС№5/21.01.2014

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на отбраната

Заместници

 • Заместник - директор
  Мирослава Евгениева Максимова Дата на встъпване: 01.06.2021 г.
  Електронна поща: m.maximova@abv.bg
 • Заместник - директор
  Тома Иванов Иванов Дата на встъпване: 22.05.2017 г.
  Електронна поща: toma.ivanov@gmail.com