Директор

Национален военноисторически музей

 • Директор
  Соня Борисова Пенкова Дата на встъпване: 01.02.2007 г.
  Електронна поща: nvim@militarymuseum.bg
  • Директорът представлява Националния военноисторически музей (НВИМ);ръководи и организира дейността на НВИМ; осъществява правомощия, определени с нормативни актове или възложени му от министъра на отбраната.
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Националния военноисторически музей ДВ24/2023 г.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на отбраната

Заместници

 • Заместник-директор
  Деана Робертова Костова Дата на встъпване: 17.03.2023 г.
  Електронна поща: deyana.krasteva@gmail.com
 • Заместник-директор
  Доротея Невенова Крачолова-Господинова Дата на встъпване: 10.10.2022 г.
  Електронна поща: doroteya_kracholova@abv.bg