Главен директор

Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"

 • Главен директор
  Ивайло Любомиров Йорданов Дата на встъпване: 21.10.2019 г.
  Електронна поща: ivaylo.yordanov@gdin.bg
  • ръководи, координира, контролира и отговаря за цялостната дейност на главната дирекция и териториалните й служби
   Акт: Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на правосъдието

Заместници

 • Заместник-главен директор
  Даниела Ботьова Йорданова Дата на встъпване: 22.08.2019 г.
  Електронна поща: daniela.yordanova@gdin.bg
 • Заместник-главен директор
  Цветан Трифонов Цветков Дата на встъпване: 02.03.2020 г.
  Електронна поща: tcvetan.tcvetkov@gdin.bg