Изпълнителен директор

Българска агенция по безопасност на храните

 • Изпълнителен директор
  Светлозар Борисов Патарински Дата на встъпване: 27.06.2023 г.
  Електронна поща: ceo@bfsa.bg
  • Да назначава и освобождава служителите в БАБХ
   Акт: Закон за Българската агенция по безопасност на храните

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на земеделието и храните

Заместници

 • Заместник изпълнителен директор
  Валентин Борисов Атанасов Дата на встъпване: 05.07.2023 г.
 • Заместник изпълнителен директор
  Галя Генкова Викьова Дата на встъпване: 23.06.2021 г.
  Електронна поща: g_vikyova@bfsa.bg
 • Заместник изпълнителен директор
  Оля Евтимова Караджова Дата на встъпване: 04.04.2022 г.