Конкурси за област Бургас

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Медицински дейности" / Отдел "Планиране и контрол на медицинските дейности"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Бургас
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.12.2022 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" / Отдел "Административни и финансово-стопански дейности"
Административна структура: Областна администрация - Бургас
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.12.2022 г. 17:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" / Отдел "Административни и финансово-стопански дейности"
Административна структура: Областна администрация - Бургас
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.12.2022 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Обществено здраве" / Отдел Здравно -техническа експертиза и контрол на води
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Бургас
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 06.12.2022 г. 17:00
Звено: Друго(администрация) / Главна дирекция "Гранична полиция" / Регионална дирекция "Гранична полиция" - Бургас
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 12.12.2022 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" / Териториална дирекция "Държавен резерв" - Бургас / Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите"
Административна структура: Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 12.12.2022 г. 17:00
Общо: 6