Конкурси за област Бургас

Звено: Специализирана администрация / Отдел "Статистически изследвания - Стара Загора"
Административна структура: Териториално статистическо бюро - Югоизток
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.02.2024 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / Областна дирекция - Бургас / Отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане"
Административна структура: Държавен фонд "Земеделие"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.02.2024 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Служба по геодезия, картография и кадастър - Бургас
Административна структура: Агенция по геодезия, картография и кадастър
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.03.2024 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Услуги по заетостта" / Дирекция „Бюро по труда” Поморие
Административна структура: Агенция по заетостта
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 08.03.2024 г. 17:00
Общо: 4