Конкурси за област Бургас

Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" / Отдел "Административно-стопански и правен"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Бургас
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.06.2024 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Превантивна дейност" / Направление "Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда"
Административна структура: Регионална инспекция по околна среда и водите - Бургас
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.06.2024 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция на НАП - Бургас
Административна структура: Национална агенция за приходите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.06.2024 г. 17:30
Общо: 3