Конкурси за област Бургас

Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Бургас / Отдел "Пенсии" - Бургас / Сектор "Отпускане на пенсии" - Бургас
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.03.2023 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Горско стопанство"
Административна структура: Регионална дирекция по горите - Бургас
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 29.03.2023 г.
Звено: Самостоятелни териториални звена / Областна дирекция по безопасност на храните - Бургас / Отдел "Растителна защита " - Бургас
Административна структура: Българска агенция по безопасност на храните
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 03.04.2023 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция на НАП - Бургас
Административна структура: Национална агенция за приходите
Брой свободни места: 4
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 03.04.2023 г. 17:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция на НАП - Бургас
Административна структура: Национална агенция за приходите
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 03.04.2023 г. 17:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция на НАП - Бургас
Административна структура: Национална агенция за приходите
Брой свободни места: 11
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 03.04.2023 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Отдел "Организационно-методическа дейност и контрол"
Административна структура: Регионално управление на образованието - Бургас
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 03.04.2023 г. 17:30
Общо: 7