Списък с конкурси - по правоотношение

Звено: Териториални звена, организирани като дирекции в областни администрации / СДВР
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 06.10.2022 г. 15:30
Звено: Териториални звена, организирани като дирекции в областни администрации / СДВР
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 06.10.2022 г. 15:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Пазарджик / Отдел "Пенсии" - Пазарджик / Сектор "Отпускане на пенсии" - Пазарджик
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 06.10.2022 г. 16:30
Звено: Друго(администрация) / Районна здравноосигурителна каса - София-столична / Дирекция "Договаряне, информационно осигуряване и контрол на медицинска и дентална помощ и аптеки" / Отдел "Договаряне и контрол на извънболнична медицинска и дентална помощ и аптеки"
Административна структура: Национална здравноосигурителна каса
Брой свободни места: 4
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 06.10.2022 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Човешки ресурси и административно обслужване" / Отдел "Управление на човешките ресурси"
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 06.10.2022 г. 17:00
Звено: Друго(администрация) / Районна здравноосигурителна каса - София-столична / Дирекция "Договаряне, информационно осигуряване и контрол на медицинска и дентална помощ и аптеки" / Отдел "Договаряне и контрол на извънболнична медицинска и дентална помощ и аптеки"
Административна структура: Национална здравноосигурителна каса
Брой свободни места: 3
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 06.10.2022 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Специализирани структури "Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол ЦЛХИК - София"
Административна структура: Българска агенция по безопасност на храните
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 06.10.2022 г. 17:00
Звено: Друго(администрация) / Районна здравноосигурителна каса - София-столична / Дирекция "Административно, правно и счетоводно осигуряване на дейността" / Отдел "Правно и административно осигуряване на дейността"
Административна структура: Национална здравноосигурителна каса
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 06.10.2022 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Отдел Екология, инфраструктура, инженерни мрежи и съоръжения
Административна структура: Общинска администрация - Видин, Видин
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 06.10.2022 г. 17:00
Звено: Друго(администрация) / Районна здравноосигурителна каса град Перник / Отдел "Договоряне, информационно осигуряване и контрол на медицинска и дентална помощ и аптеки" / Сектор "Договаряне и контрол на медицинска и дентална помощ и аптеки"
Административна структура: Национална здравноосигурителна каса
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 06.10.2022 г. 17:00
Общо: 188