Списък с конкурси - по правоотношение

Звено: Друго(администрация) / Районна здравноосигурителна каса град Смолян / Отдел "Информационни технологии, обслужване и обработка на данни"
Административна структура: Национална здравноосигурителна каса
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 12.07.2024 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Кърджали / Отдел "Пенсии" - Кърджали / Сектор "Пенсионно обслужване" - Кърджали
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 12.07.2024 г. 16:30
Звено: Друго(администрация) / Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 12.07.2024 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Информационни технологии и системи за здравносигурителни плащания" / Отдел "Мониторинг и обработка на данни"
Административна структура: Национална здравноосигурителна каса
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 12.07.2024 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Информационни технологии и системи за здравносигурителни плащания" / Отдел "Мониторинг и обработка на данни"
Административна структура: Национална здравноосигурителна каса
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 12.07.2024 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Човешки ресурси, ГРАО и Административно-правно обслужване"
Административна структура: Общинска администрация - Искър, Плевен
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 12.07.2024 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Автомобилна инспекция" / Областен отдел "Автомобилна администрация " - Бургас
Административна структура: Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 12.07.2024 г. 17:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Управление на обществените поръчки"
Административна структура: Изпълнителна агенция по околна среда
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 12.07.2024 г. 17:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Обща администрация" / Отдел "Човешки ресурси"
Административна структура: Национален статистически институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 12.07.2024 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони" / Отдел "Контрол върху обществени поръчки"
Административна структура: Държавен фонд "Земеделие"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 12.07.2024 г. 17:30
Общо: 141