Списък с конкурси - по правоотношение

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Акредитация на органи за оценяване на съответствието" / Отдел "Акредитация на органи за сертификация и органи за контрол"
Административна структура: Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.06.2020 г.
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Правно-аналитична, информационна и контролна дейност" / Отдел "Информационна и контролна дейност"
Административна структура: Комисия за защита на личните данни
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.06.2020 г.
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Правно-аналитична, информационна и контролна дейност" / Отдел "Правно-аналитична дейност"
Административна структура: Комисия за защита на личните данни
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.06.2020 г.
Звено: Главен секретар
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.06.2020 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / Отдел "Военен телевизионен канал"
Административна структура: Информационен център на Министерството на отбраната
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.06.2020 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Аграрно развитие" / Общинска служба "Земеделие" - Тервел
Административна структура: Областна дирекция "Земеделие" - Добрич
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.06.2020 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция Специализирано звено "ОБЛАСТНИ ПЪТНИ УПРАВЛЕНИЯ" / Специализирано звено "Областно пътно управление Пловдив"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.06.2020 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Инвестиционна политика, кадастър и техническо обслужване"
Административна структура: Общинска администрация - Свищов, Велико Търново
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.06.2020 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Одитни дейности по европейските земеделските фондове"
Административна структура: Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.06.2020 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Бюджет и финанси" / Отдел "Финансово обслужване"
Административна структура: Национална агенция за приходите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.06.2020 г. 17:00
Общо: 152