Списък с конкурси - по правоотношение

Звено: Специализирана администрация / Отдел "Статистически изследвания - София" / Сектор "Многосекторна статистика"
Административна структура: Териториално статистическо бюро - Югозапад
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.11.2023 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Международни проекти"
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.11.2023 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Стопански дейности"
Административна структура: Общинска администрация - Цар Калоян, Разград
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.11.2023 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно обслужване, протокол, връзки с обществеността и инвестиции"
Административна структура: Българска агенция по безопасност на храните
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.11.2023 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Стратегическо развитие и програми" / Отдел "Координация на политики в съдебната система"
Административна структура: Министерство на правосъдието
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.11.2023 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Стратегическо развитие и програми" / Отдел "Координация на политики в съдебната система"
Административна структура: Министерство на правосъдието
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.11.2023 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Демографска и социална статистика" / Отдел "Статистика на населението и жилищния фонд"
Административна структура: Национален статистически институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.11.2023 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Аграрно развитие"
Административна структура: Областна дирекция "Земеделие" - Видин
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.11.2023 г. 17:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / Областна дирекция - София / Отдел Регионална разплащателна агенция
Административна структура: Държавен фонд "Земеделие"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.11.2023 г. 17:30
Звено: Обща администрация / Дирекция Административно-правно и информационно обслужване / Отдел Административно и деловодно обслужване
Административна структура: Комисията за противодействие на корупцията
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.11.2023 г. 17:30
Общо: 132