Списък с конкурси - всички конкурси

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Одитни дейности по европейските земеделските фондове"
Административна структура: Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.06.2024 г.
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Одитни дейности по европейските земеделските фондове" / „Одит на интервенциите за развитие на земеделието“
Административна структура: Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.06.2024 г.
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Надзор на заразните болести"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Търговище
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.06.2024 г.
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Обществено здраве" / Отдел "Държавен здравен контрол"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Търговище
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.06.2024 г.
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Търговище
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.06.2024 г.
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Надзор на заразните болести"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Търговище
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.06.2024 г.
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Медицински дейности"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Търговище
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.06.2024 г.
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Експертиза и закрила на изобретенията, полезните модели и промишлените дизайни"
Административна структура: Патентно ведомство
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.06.2024 г. 16:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правни дейности"
Административна структура: Патентно ведомство
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.06.2024 г. 16:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правни дейности"
Административна структура: Патентно ведомство
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.06.2024 г. 16:30
Общо: 174