Списък с конкурси - всички конкурси

Звено: Специализирана администрация / Отдел "Статистически изследвания - Ловеч"
Административна структура: Териториално статистическо бюро - Северозапад
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.09.2018 г. 11:05
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Нелоялна конкуренция и злоупотреба с по-силна позиция при договаряне"
Административна структура: Комисия за защита на конкуренцията
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.09.2018 г. 16:00
Звено: Териториални звена, организирани като дирекции в областни администрации / СДВР
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.09.2018 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" / Отдел "Медицински резерв"
Административна структура: Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.09.2018 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" / Отдел "Медицински резерв"
Административна структура: Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.09.2018 г. 16:30
Звено: Друго(администрация) / Районна здравноосигурителна каса София-област / Отдел "Административно и правно обслужване на дейността" РЗОК град София-област
Административна структура: Национална здравноосигурителна каса
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.09.2018 г. 17:00
Звено: Друго(администрация) / Районна здравноосигурителна каса София-област / Отдел "Административно и правно обслужване на дейността" РЗОК град София-област
Административна структура: Национална здравноосигурителна каса
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.09.2018 г. 17:00
Звено: Териториални звена, организирани като дирекции в областни администрации / ОДМВР - Бургас
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.09.2018 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция на НАП - Велико Търново / Офис / дирекция / за обслужване - Монтана / Отдел "Обработка на плащания и задължения"
Административна структура: Национална агенция за приходите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.09.2018 г. 17:00
Звено: Друго(администрация) / Дирекция "Миграция"
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.09.2018 г. 17:00
Общо: 159