Списък с конкурси - всички конкурси

Звено: Обща администрация / Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"
Административна структура: Комисия за защита на потребителите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 15.07.2024 г.
Звено: Обща администрация / Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"
Административна структура: Комисия за защита на потребителите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 15.07.2024 г.
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Контрол на пазара" / Регионална дирекция за областите Видин, Монтана и Враца със седалище Монтана / област Видин
Административна структура: Комисия за защита на потребителите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 15.07.2024 г.
Звено: Длъжностно лице по защита на личните данни
Административна структура: Държавна агенция за бежанците
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 15.07.2024 г. 12:00
Звено: Обща администрация / Отдел "Техническо осигуряване"
Административна структура: Общинска администрация - Плевен, Плевен
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 15.07.2024 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Обществено здраве" / Отдел "Държавен здравен контрол"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Стара Загора
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 15.07.2024 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Услуги по заетостта" / Дирекция "Бюро по труда" Велико Търново / Отдел „Активна политика на пазара на труда”
Административна структура: Агенция по заетостта
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 15.07.2024 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Услуги по заетостта" / Дирекция „Бюро по труда” Лом / Отдел „Активна политика на пазара на труда”
Административна структура: Агенция по заетостта
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 15.07.2024 г. 16:30
Звено: Главен архитект
Административна структура: Общинска администрация - Тутракан, Силистра
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Трудово
Краен срок за подаване на документи: 15.07.2024 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Аграрно развитие"
Административна структура: Областна дирекция "Земеделие" - Разград
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 15.07.2024 г. 17:00
Общо: 131