Списък с конкурси - всички конкурси

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Комуникационни и информационни системи"
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 22.07.2018 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / Отдел Устройство на територията, кадастър и регулация
Административна структура: Районна администрация - Средец, София (столица)
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 22.07.2018 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Отдел Правно-информационно обслужване, човешки ресурси"
Административна структура: Районна администрация - Средец, София (столица)
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 22.07.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Отбранителна аквизиция" / Отдел "Придобиване на въоръжение и техника"
Административна структура: Министерство на отбраната
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.07.2018 г. 12:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Научно-техническа и педагогическа библиотека"
Административна структура: Национален център за информация и документация
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.07.2018 г. 15:00
Звено: Друго(администрация) / Академията на МВР
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.07.2018 г. 16:00
Звено: Друго(администрация) / Академията на МВР
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.07.2018 г. 16:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Габрово / Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Габрово / Сектор "Краткосрочни плащания" - Габрово
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.07.2018 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - София / Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - София / Сектор "Краткосрочни плащания" - София-област
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.07.2018 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / Митница Бургас / Отдел "Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство"
Административна структура: Агенция "Митници"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.07.2018 г. 17:00
Общо: 87