Списък с конкурси - всички конкурси

Звено: Секретар на община
Административна структура: Общинска администрация - Чирпан, Стара Загора
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.11.2019 г. 17:00
Звено: Секретар на район
Административна структура: Районна администрация - Изгрев, София (столица)
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.11.2019 г. 17:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правно и нормативно обслужване и финансово счетоводни дейности"
Административна структура: Общинска администрация - Брезник, Перник
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 02.12.2019 г. 17:00
Общо: 3