Списък с конкурси - всички конкурси

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Бизнес статистика" / Отдел "Статистика на туризма и бизнес наблюдения"
Административна структура: Национален статистически институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 29.10.2021 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Сливен / Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Сливен
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 29.10.2021 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Отдел "Контрол и сигурност"
Административна структура: Общинска администрация - Ловеч, Ловеч
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 29.10.2021 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция Техническа инфраструктура и околна среда
Административна структура: Общинска администрация - Ловеч, Ловеч
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 29.10.2021 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Отдел "Контрол и сигурност"
Административна структура: Общинска администрация - Ловеч, Ловеч
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 29.10.2021 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция Митница Русе / Отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност”
Административна структура: Агенция "Митници"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 29.10.2021 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция Митница Русе / Отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност”
Административна структура: Агенция "Митници"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 29.10.2021 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Информационни технологии и системи за здравносигурителни плащания" / Отдел "Проекти"
Административна структура: Национална здравноосигурителна каса
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 29.10.2021 г. 17:00
Звено: Друго(администрация) / Районна здравноосигурителна каса град Пловдив / Дирекция "Административно, правно и счетоводно осигуряване на дейността" / отдел "Правно и административно осигуряване на дейността"
Административна структура: Национална здравноосигурителна каса
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 29.10.2021 г. 17:00
Звено: Друго(администрация) / Районна здравноосигурителна каса град Сливен / Отдел "Административно, правно и счетоводно осигуряване на дейността"
Административна структура: Национална здравноосигурителна каса
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 29.10.2021 г. 17:00
Общо: 96