Списък с конкурси - всички конкурси

Звено: Териториални звена, организирани като дирекции в областни администрации / ОДМВР - Хасково
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 03.12.2022 г. 16:00
Звено: Териториални звена, организирани като дирекции в областни администрации / ОДМВР - Варна
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 03.12.2022 г. 16:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности"
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 03.12.2022 г. 17:00
Звено: Териториални звена, организирани като дирекции в областни администрации / ОДМВР - Ловеч
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 03.12.2022 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" / Териториална дирекция "Държавен резерв" - Велико Търново / Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите" / Сектор "Контрол върху резервите и запасите"
Административна структура: Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 03.12.2022 г. 17:30
Звено: Финансов контрольор
Административна структура: Общинска администрация - Бойница, Видин
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.12.2022 г.
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Контрол на пазара" / Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас / област Бургас
Административна структура: Комисия за защита на потребителите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.12.2022 г.
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Контрол на пазара" / Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра със седалище Варна / област Варна
Административна структура: Комисия за защита на потребителите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.12.2022 г.
Звено: Обща администрация / Дирекция "Финанси" / Отдел "Методология и отчети"
Административна структура: Министерство на отбраната
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.12.2022 г. 12:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно и информационно обслужване" / Отдел "Канцелария" / Сектор "Документален"
Административна структура: Министерство на отбраната
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.12.2022 г. 12:00
Общо: 111