Списък с конкурси - всички конкурси

Звено: Друго(администрация) / Академията на МВР
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.01.2022 г. 16:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция Митница София / Митническо бюро Драгоман
Административна структура: Агенция "Митници"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.01.2022 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция Митница София / Митнически пункт Калотина
Административна структура: Агенция "Митници"
Брой свободни места: 4
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.01.2022 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция Митница София / Отдел "Митническо разузнаване и разследване" / Сектор "Оперативен контрол София"
Административна структура: Агенция "Митници"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.01.2022 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Военна стандартизация, качество и сертификация" / Отдел Отдел "Осигуряване на качеството и летателна годност"
Административна структура: Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.01.2022 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества" / Отдел "Изпитвателна лаборатория на МО"
Административна структура: Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.01.2022 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Финанси" / Отдел "Бюджет и финансиране на проекти и програми"
Административна структура: Министерство на младежта и спорта
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.01.2022 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване"
Административна структура: Регионално управление на образованието - Монтана
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.01.2022 г. 17:30
Звено: Териториални звена, организирани като дирекции в областни администрации / СДВР
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.01.2022 г. 15:30
Звено: Друго(администрация) / Академията на МВР
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.01.2022 г. 16:00
Общо: 112