Списък с конкурси - всички конкурси

Звено: В Ръководство на служба "Военна полиция"
Административна структура: Служба "Военна полиция"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.06.2023 г. 16:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Варна / Отдел "Пенсии" - Варна / Сектор "Отпускане на пенсии" - Варна
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.06.2023 г. 16:30
Звено: Вътрешен одитор
Административна структура: Общинска администрация - Ябланица, Ловеч
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Трудово
Краен срок за подаване на документи: 05.06.2023 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция Митница Пловдив / Отдел „Финанси, управление на собствеността и разпореждане със стоки” / Сектор "Разпореждане с отнети и изоставени в полза на държавата стоки"
Административна структура: Агенция "Митници"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.06.2023 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство" / Централно управление
Административна структура: Министерство на културата
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.06.2023 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Инспектиране на труда" / Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Ямбол
Административна структура: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.06.2023 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / "Национално ТОЛ управление" / Отдел "Контрол и правоприлагане" / Сектор "Контрол и правоприлагане" - София
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.06.2023 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Пътни такси и разрешителни" / Отдел "Тежки и извънгабаритни товари"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.06.2023 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Русе / Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Русе / Сектор "Контрол по разходите на ДОО" - Русе
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.06.2023 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол" / Отдел "Контрол по РПМ"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.06.2023 г. 17:00
Общо: 98