Списък с конкурси - всички конкурси

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Инфраструктура и инвестиционна политика"
Административна структура: Общинска администрация - Аврен, Варна
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.01.2019 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Специализирана администрация "Надзор, лицензии, регистрационни и правни режими"
Административна структура: Съвет за електронни медии
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.01.2019 г. 16:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Обща администрация"
Административна структура: Съвет за електронни медии
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.01.2019 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Контрол"
Административна структура: Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.01.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Контрол"
Административна структура: Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.01.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Контрол"
Административна структура: Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.01.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Антитръст и концентрации" / Отдел Антитръст
Административна структура: Комисия за защита на конкуренцията
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.01.2019 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Европейски програми, проекти и международно сътрудничество" / Отдел "Международно сътрудничество"
Административна структура: Министерство на младежта и спорта
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.01.2019 г. 16:30
Звено: Друго(администрация) / Районна здравноосигурителна каса София-област / Отдел "Договаряне и контрол на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки" / Сектор "Информационно обслужване" РЗОК град София-област
Административна структура: Национална здравноосигурителна каса
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.01.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции" / Отдел "Стройтелство, инвестиции и инфраструктура"
Административна структура: Общинска администрация - Хасково, Хасково
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.01.2019 г. 17:00
Общо: 183