Списък с конкурси - всички конкурси

Звено: Специализирана администрация / отдел "Публични дейности и сътрудничество"
Административна структура: Дипломатически институт към министъра на външните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.09.2019 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / отдел "Публични дейности и сътрудничество"
Административна структура: Дипломатически институт към министъра на външните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.09.2019 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / отдел “Обучителни, изследователски и проектни дейности”
Административна структура: Дипломатически институт към министъра на външните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.09.2019 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / отдел “Обучителни, изследователски и проектни дейности”
Административна структура: Дипломатически институт към министъра на външните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.09.2019 г. 16:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Хасково / Отдел "Пенсии" - Хасково / Сектор "Отпускане на пенсии" - Хасково
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.09.2019 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Хасково / Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Хасково / Сектор "Краткосрочни плащания" - Хасково
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.09.2019 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Хасково / Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Хасково / Сектор "Контрол по разходите на ДОО" - Хасково
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.09.2019 г. 16:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Обществени комуникации и международно сътрудничество" / Отдел "Контактен център"
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.09.2019 г. 16:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-финансова дейност"
Административна структура: Национална служба за съвети в земеделието
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.09.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Служба по геодезия, картография и кадастър - Шумен
Административна структура: Агенция по геодезия, картография и кадастър
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.09.2019 г. 17:30
Общо: 64