Списък с конкурси - всички конкурси

Звено: Самостоятелни териториални звена / затвор І-ва категория - Стара Загора
Административна структура: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 17.01.2018 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Аграрно развитие" / Общинска служба "Земеделие" - Шумен
Административна структура: Областна дирекция "Земеделие" - Шумен
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 18.01.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Надзор на заразните болести"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Габрово
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 18.01.2018 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Габрово
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 18.01.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Отдел "Вестник "Българска армия"
Административна структура: Информационен център на Министерството на отбраната
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 18.01.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Техническо регулиране и електронен подпис"
Административна структура: Комисия за регулиране на съобщенията
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 18.01.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Международни проекти и електронно здравеопазване" / Отдел "Проекти финансирани от Европейски фондове"
Административна структура: Министерство на здравеопазването
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 18.01.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Надзор на заразните болести"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Габрово
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.01.2018 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Кюстендил
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.01.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Медицински дейности"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Кюстендил
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.01.2018 г. 17:00
Общо: 55