Ръководители на държавни институции, създадени със закон или постановление на МС, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт

 • Акредитационен съвет, Национална агенция за оценяване и акредитация
 • Главен директор, Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"Станимир Лешев
 • Главен директор, Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"Васил Миладинов
 • Главен директор, Главна дирекция "Охрана"Георги Христов Жеков
 • Директор, Агенция за държавна финансова инспекцияГеорги Митков Начев
 • Директор, Дипломатически институт към министъра на външните работиТаня Михайлова
 • Директор, Държавен културен институт към министъра на външните работиСнежана Йовева-Димитрова
 • Директор, Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров"Димитър Ангелов Кирков
 • Директор, Информационен център на Министерството на отбранатаЛюбомир Тодоров Денов
 • Директор, Национален военноисторически музейСоня Борисова Пенкова
 • директор, Национален инспекторат по образованиетоАнелия Филипова Андреева
 • директор, Национален институт за недвижимо културно наследствоДаниела Георгиева Джуркова
 • Директор, Национален студентски домХристиан Юриев Даскалов
 • Директор, Почивна база "Орлица"ВИОЛЕТА ЯНКОВА МИХАЙЛОВА
 • Директор, Централен регистър на особените залозиНаташа Апостолова Босева
 • Директор, Център за асистирана репродукцияМария Георгиева
 • Директор, Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна ЕвропаВасил Гелев
 • Директор, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинстваМануела Атанасова Радева
 • Директор, Център за оценка на риска по хранителната веригаГеорги Георгиев
 • Директор, Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативиАлександър Георгиев Шопов
 • Директор, Център на промишлеността на Република България в МоскваЛюбомир Богомилов Николов
 • Директор на Агенция "Митници", Агенция "Митници"Георги Костов
 • Държавна комисия по хазарта, Държавна комисия по хазарта
 • Заместник председател, Български институт по метрологияПаун Атанасов Илчев
 • Изпълнителен директор, Антидопингов центърВиолета Заркова
 • Изпълнителен директор, Българска агенция по безопасност на хранитеПаскал Тодоров Желязков
 • Изпълнителен директор, Държавен фонд "Земеделие"Васил Георгиев Грудев
 • Изпълнителен директор, Институт по публична администрацияПавел Иванов Иванов
 • Изпълнителен директор, Национален компенсационен жилищен фондГаврил Методиев Митов
Общо: 74