Изпълнителен директор

Българска агенция по безопасност на храните

 • Изпълнителен директор
  Дамян Илиев
  • Да назначава и освобождава служителите в БАБХ
   Акт: Закон за Българската агенция по безопасност на храните

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на земеделието, храните и горите

Заместници

 • Заместник
  Агроном Антон Величков
 • Заместник
  Дамян Миков
 • Заместник
  Тенчо Тенев