Бригаден генерал Борислав Владимиров Сертов

Служба "Военна полиция"

  • Бригаден генерал Борислав Владимиров Сертов
    • чл.7
      Акт: Правилник за прилагане на Закона за военната полиция