Главен директор

Главна дирекция "Охрана"

 • Главен директор
  Георги Христов Жеков
  • ЗСВ
   Акт: Закон за съдебната власт и Постановление № 48 на Министерски съвет от 26.02.2003 г.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на правосъдието

Заместници

 • Заместник-главен директор
  Васил Воиславов Миладинов