Председатели на държавни агенции

 • Председател, Държавна агенция "Архиви"Михаил Иванов Груев
 • Председател, Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"Малина Крумова
 • Председател, Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"Станимир Димитров Пеев
 • Председател, Държавна агенция "Електронно управление"Атанас Темелков
 • Председател, Държавна агенция "Национална сигурност"Димитър Георгиев
 • Председател, Държавна агенция "Технически операции"
 • Председател, Държавна агенция за бежанцитеПетя Ангелова Първанова
 • Председател, Държавна агенция за българите в чужбинаБорис Вангелов Борисов
 • Председател, Държавна агенция за закрила на дететоЕлеонора Стоянова Лилова
 • Председател, Държавна агенция за метрологичен и технически надзорПетър Горновски
 • Председател, Национален статистически институтСергей Цветанов Цветарски
Общо: 11