Годишни доклади

Дата: 19.06.2018
Данните за 2017 г. са попълнени и утвърдени от служители от съответната администрация

Дата: 22.05.2018
Докладът за състоянието на администрацията през 2017 г. е приет с Решение № 337 на Министерския съвет от 21.05.2018 г.

Дата: 16.06.2017
Данните за 2016 г. са попълнени и утвърдени от служители от съответната администрация

Дата: 16.06.2017
Данните за 2016 г. са попълнени и утвърдени от служители от съответната администрация

Дата: 16.06.2017
Докладът за състоянието на администрацията през 2016 г. е приет с Решение № 321 на Министерския съвет от 15.06.2017 г.

Дата: 30.06.2016

Дата: 30.06.2016
Данните за 2015 г. са попълнение и утвърдени от служители от съответната администрация

Дата: 29.06.2016
Данните за 2015 г. са попълнение и утвърдени от служители от съответната администрация

Дата: 29.06.2016
Данните за 2015 г. са попълнение и утвърдени от служители от съответната администрация

Дата: 29.06.2016
Данните за 2015 г. са попълнение и утвърдени от служители от съответната администрация

Общо: 30