Директор

Информационен център на Министерството на отбраната

 • Директор
  Любомир Тодоров Денов
  • Директорът на Центъра е главен художествен ръководител и пряко ръководи дейността на отделите ,,Военен телевизионен канал’’ и вестник ,,Българска армия’’
   Акт: ПМС№5/21.01.2014

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на отбраната

Заместници

 • Заместник
  Мария Йорданова Цветкова
 • Заместник
  Тома Иванов Иванов