Главен директор

Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"

 • Главен директор
  Васил Миладинов
  • ръководи, координира, контролира и отговаря за цялостната дейност на главната дирекция и териториалните й служби
   Акт: Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на правосъдието

Заместници

 • Заместник-главен директор
  Митко Димитров
 • Заместник-главен директор
  Свилен Цветанов