Изпълнителен директор

Национален фонд "Култура"

 • Изпълнителен директор
  Сава Савов Драгунчев Дата на встъпване: 18.07.2022 г.
  • Представлява фонда
   Акт: Закон за закрила и развитие на културата
  • Осъществява оперативното ръководство на фонда
   Акт: Закон за закрила и развитие на културата
  • Осигурява изпълнението на решенията на управителния съвет
   Акт: Закон за закрила и развитие на културата
  • Изготвя и внася в управителния съвет годишния счетоводен отчет
   Акт: Закон за закрила и развитие на културата
  • Подготвя и внася в управителния съвет годишен доклад за дейността на фонда и осигурява публикуването му
   Акт: Закон за закрила и развитие на културата

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на културата