Изпълнителен директор

Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление"

 • Изпълнителен директор
  Валери Борисов Дата на встъпване: 05.09.2023 г.
  • Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление" подпомага министъра на електронното управление:
   1. в областта на планирането и развитието на споделените ресурси на електронното управление по смисъла на Закона за електронното управление (ЗЕУ),;
   2. в областта на изграждането, поддръжката и експлоатацията на съобщителните обекти със специално предназначение (СОСП) - част от инфраструктурата на ЕЕСМ на държавната администрация, и за нуждите на националната сигурност;
   3. в областта на мрежовата и информационната сигурност и киберсигурността, като:
   а) организира изпълнението на функциите на звено за контакт по въпроси, свързани с мрежовата и информационната сигурност, на национално ниво и по оперативни въпроси на международно ниво;
   б) организира изпълнението на функцията на Национален екип за реагиране при инциденти в компютърната сигурност (нЕРИКС; nCSIRT);
   в) организира изпълнението на функциите на Секторен екип за реагиране при инциденти в компютърната сигурност за административните органи и субектите по чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗКС;
   г) координира и управлява инциденти, уязвимости и данни, събрани при анализ на инциденти, свързани с кибератаки;
   д) участва в процесите на планиране, подготовка и провеждане на международни и национални учения в областта на мрежовата и информационната сигурност;
   е) организира дейностите по наблюдението и анализа на националното киберпространство;
   ж) организира изпълнението на функцията на оперативен център за информационна сигурност (Security Operations Center (SOC);
   Акт: Постановление № 89 на МС от 19.05.2022 г. за създаване на Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление" и за приемане на Устройствен правилник на изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление" и Устройствен правилник на Министерството на електронното управление
  • Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление" планира и управлява непрекъснато и координирано предоставяне на ИКТ услуги, и изготвя проекти на програми и проекти за развитие на електронното управление, мрежовата и информационната сигурност и ги предлага за утвърждаване от министъра на електронното управление;
   Акт: Постановление № 89 на МС от 19.05.2022 г. за създаване на Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление" и за приемане на Устройствен правилник на изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление" и Устройствен правилник на Министерството на електронното управление
  • Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление" подпомага министъра на електронното управление при изпълнение на правомощията съгласно Закона за електронните съобщения и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България по отношение на използване на интегрираната Комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при извънредно положение, военно положение или положение на война и осигуряване на електронни съобщения при обявяване на военно положение, положение на война или извънредно положение;
   Акт: Постановление № 89 на МС от 19.05.2022 г. за създаване на Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление" и за приемане на Устройствен правилник на изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление" и Устройствен правилник на Министерството на електронното управление

Заместници

 • Заместник изпълнителен директор
  Валери Петров Борисов Дата на встъпване: 01.06.2022 г.
  Електронна поща: mail@e-gov.bg