Директор

Дирекция на природен парк "Врачански Балкан"

 • Директор
  Николай Петров Ненчев Дата на встъпване: 29.03.1996 г.
  Електронна поща: vratchanskybalkan@abv.bg
  • Директор - Заповед по назначаване
   Акт: Заповед по назначаване
  • Директор
   Акт: Правилник на ДПП "Врачански Балкан"

Степен на разпоредител с бюджет
  • 3 към Изпълнителна агенция по горите