Директор

Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград

 • Директор
  Ивайло Асенов Гоцев Дата на встъпване: 16.02.2024 г.
  Електронна поща: odzg_blagoevgrad@mzh.government.bg
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
   Акт: Устройствен правилник на областните дирекции "Земеделие"

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на земеделието и храните