Директор

Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград

 • Директор
  Кирил Любенов Укев от 05.12.2014 г.
  Електронна поща: odzg_blagoevgrad@mzh.government.bg
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
   Акт: Устройствен правилник на областните дирекции "Земеделие"

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на земеделието, храните и горите