Директор

Дирекция на природен парк "Българка"

 • Директор
  Лиляна Миткова Райкова Дата на встъпване: 01.04.2020 г.
  Електронна поща: dppbulgarka@iag.bg
  • Директор
   Акт: Устройствен правилник на ДПП

Степен на разпоредител с бюджет
  • 3 към Изпълнителна агенция по горите