Директор

Дирекция "Национален парк Пирин"

 • Директор
  Росен Методиев Баненски от 02.08.2013 г.
  Електронна поща: pirin_director@abv.bg
  • ръководи ''Национален парк Пирин''
   Акт: ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на околната среда и водите