Директор

Дирекция "Национален парк Пирин"

 • Директор
  Росен Методиев Баненски Дата на встъпване: 20.02.2023 г.
  Електронна поща: director@pirin.bg
  • ръководи ''Национален парк Пирин''
   Акт: ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на околната среда и водите