Директор

Дирекция "Национален парк Рила"

 • Директор
  Красимир Чавдаров Андонов от 23.04.2015 г.
  Електронна поща: office@rilanationalpark.bg
  • Закон за защитените територии
   Акт: Закона за защитените територии
  • Правилник за устройство и дейността на дирекциите на националните паркове
   Акт: ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на околната среда и водите