Директор

Дирекция на природен парк "Рилски манастир"

 • Директор
  Димитър Василев Григоров Дата на встъпване: 11.06.2019 г.
  Електронна поща: dpprm@abv.bg
  • Директор
   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК "РИЛСКИ МАНАСТИР"

Степен на разпоредител с бюджет
  • 3 към Изпълнителна агенция по горите

Заместници

 • Заместник-директор
  Никола Велинов Христов Дата на встъпване: 11.06.2019 г.
  Електронна поща: dpprm@abv.bg