Директор

Дирекция на природен парк "Беласица"

 • Директор
  Добриел Златков Радев Дата на встъпване: 31.10.2007 г.
  Електронна поща: dppbelasitsa@abv.bg
  • Ръководи, организира и отговаря за цялостната дейност на дирекцията.
   Акт: устройствен правилник на Дирекция на природен парк

Степен на разпоредител с бюджет
  • 3 към Изпълнителна агенция по горите