Директор

Областна дирекция "Земеделие" - Бургас

 • Директор
  Лидия Станкова Дата на встъпване: 11.02.2010 г.
  Електронна поща: zemedelie@odzburgas.com
  • функциите са описани в Устройствен правилник на областните дирекции "Земеделие"
   Акт: Устройствен правилник на областните дирекции "Земеделие"

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на земеделието и храните