Конкурси за област Варна

Звено: Друго(администрация) / Районна здравноосигурителна каса град Варна / Дирекция "Административно, правно и счетоводно осигуряване на дейността" / Отдел "Финансово и счетоводно осигуряване на дейността"
Административна структура: Национална здравноосигурителна каса
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.03.2023 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Строителен контрол" с 28 териториални звена - регионални дирекции за национален строителен контрол / Регионална дирекция за национален строителен контрол Варна / Отдел "Въвеждане в експлоатация"
Административна структура: Дирекция за национален строителен контрол
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.03.2023 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Строителен контрол" с 28 териториални звена - регионални дирекции за национален строителен контрол / Регионална дирекция за национален строителен контрол Варна / Отдел "Строителен контрол"
Административна структура: Дирекция за национален строителен контрол
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.03.2023 г. 17:00
Звено: Ръководител вътрешен одит
Административна структура: Общинска администрация - Аврен, Варна
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 29.03.2023 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Отдел "Организационно-методическа дейност и контрол"
Административна структура: Регионално управление на образованието - Варна
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 03.04.2023 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Морска администрация - Варна" / Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели" / Сектор "Пристанищен и екологичен контрол"
Административна структура: Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 06.04.2023 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Морска администрация - Варна" / Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели" / Сектор "Пристанищен и екологичен контрол"
Административна структура: Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 06.04.2023 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Морска администрация - Варна" / Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели" / Сектор "Кораби"
Административна структура: Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 06.04.2023 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Морска администрация - Варна" / Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели"
Административна структура: Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 06.04.2023 г. 17:00
Звено: Вътрешен одитор
Административна структура: Общинска администрация - Аврен, Варна
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Трудово
Краен срок за подаване на документи: 14.04.2023 г. 17:00
Общо: 10