Конкурси за област Варна

Звено: Друго(администрация) / Районна здравноосигурителна каса град Варна / Дирекция "Договаряне, информационно осигуряване и контрол на медицинска и дентална помощ и аптеки" / Отдел "Договаряне и контрол на болнична медицинска помощ"
Административна структура: Национална здравноосигурителна каса
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.06.2024 г. 17:00
Звено: Друго(администрация) / Районна здравноосигурителна каса град Варна / Дирекция "Договаряне, информационно осигуряване и контрол на медицинска и дентална помощ и аптеки" / Отдел "Договаряне и контрол на извънболнична медицинска и дентална помощ и аптеки"
Административна структура: Национална здравноосигурителна каса
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.06.2024 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Култура и духовно развитие" / Отдел "Градски празници и чествания"
Административна структура: Общинска администрация - Варна, Варна
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.06.2024 г. 17:30
Звено: Териториални звена, организирани като дирекции в областни администрации / ОДМВР - Варна
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.06.2024 г. 16:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Екология и опазване на околната среда"
Административна структура: Общинска администрация - Варна, Варна
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.06.2024 г. 17:30
Общо: 5