Конкурси за област Варна

Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция Митница Варна / Отдел "Последващ контрол" / Сектор "Акцизен контрол"
Административна структура: Агенция "Митници"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 08.12.2022 г. 17:00
Общо: 1