Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1806 Регистрация на риболовни кораби

   Вписването в регистъра на риболовните кораби се извършва след осигуряване на свободен капацитет /бруто тонаж и мощност, КW/, което е задължение на собственика на риболовния кораб и след вписване в регистъра на корабите воден от Изпълнителна агенция "Морска администрация".
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Промишленост
  • На основание на:
   • Закон за рибарството и аквакултурите - чл. 17, ал. 8
   • Наредба № 8 от 21.11.2019 г. за условията и реда за управление на риболовния флот на Република България - чл. 4, приложима е цялата Глава трета
   • Наредба № 7 от 21.11.2019 г. за водене на регистрите по чл. 16, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите - чл. 14, приложим е раздел IV от Глава втора
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Изпълнителен директор
  • Срок за предоставяне:
   • 30-дневен срок
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Сектор "Рибарство и контрол" - Бургас
  Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. "Княз Александър Батенберг" № 1, п.к. 8000
  Код за междуселищно избиране: 056
  Телефон за връзка: (056)82 52 45
  Адрес на електронна поща: burgas@iara.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време. Посоченият телефон за контакт е стационарен и е на цената на един градски разговор, според тарифния плана на потребителя.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Отдел "Рибарство и контрол - Централен Дунав" със седалище Русе и с териториален обхват областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Търговище, Силистра и Шумен
  Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. "Борисова" № 52, ет. 3, п.к. 7000
  Код за междуселищно избиране: 082
  Телефон за връзка: (082)836 589
  Адрес на електронна поща: ruse@iara.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време. Посоченият телефон за контакт е стационарен и е на цената на един градски разговор, според тарифния плана на потребителя.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Сектор "Рибарство и контрол" - Варна
  Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. "Приморски" № 5, п.к. 9000
  Код за междуселищно избиране: 052
  Телефон за връзка: (052)603 500
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Нормативно установено работно време
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Отдел "Рибарство и контрол - Западна България" със седалище София и с териториален обхват областите Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, София-град и София
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. "Христо Ботев" № 17, п.к. 1606
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)80 51 651
  Адрес на електронна поща: sofia@iara.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време. Посоченият телефон за контакт е стационарен и е на цената на един градски разговор, според тарифния плана на потребителя.
  Сектор "Рибарство и контрол" - Добрич
  Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, пл. "Свобода" № 5 ет. 4 стая 404, п.к. 9300
  Код за междуселищно избиране: 058
  Телефон за връзка: (058)605 497
  Адрес на електронна поща: dobrich@iara.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време. Посоченият телефон за контакт е стационарен и е на цената на един градски разговор, според тарифния плана на потребителя.
  Отдел "Рибарство и контрол - Южна България" със седалище Пловдив и с териториален обхват областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол
  Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Източен, ул. "Богомил" № 31, п.к. 4000
  Код за междуселищно избиране: 032
  Телефон за връзка: (032)632 603
  Адрес на електронна поща: plovdiv@iara.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време. Посоченият телефон за контакт е стационарен и е на цената на един градски разговор, според тарифния плана на потребителя.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане