Изпълнителни агенции

Министерство на енергетиката

Министерство на здравеопазването

Министерство на земеделието, храните и горите

Министерство на икономиката

Министерство на образованието и науката

Министерство на околната среда и водите

Министерство на отбраната

Министерство на правосъдието

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на финансите
Общо: 29