Изпълнителни агенции

Министерство на външните работи

Министерство на електронното управление

Министерство на енергетиката

Министерство на здравеопазването

Министерство на земеделието

Министерство на икономиката и индустрията

Министерство на иновациите и растежа

Министерство на културата

Министерство на образованието и науката

Министерство на околната среда и водите

Министерство на отбраната

Министерство на правосъдието

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на транспорта и съобщенията

Министерство на труда и социалната политика
Общо: 32