Административни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт

Министерство на външните работи

Министерство на здравеопазването

Министерство на земеделието

Министерство на икономиката и индустрията

Министерство на културата

Министерство на младежта и спорта

Министерство на образованието и науката

Министерство на отбраната

Министерство на правосъдието

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Общо: 40