Конкурси за област Велико Търново

Звено: Вътрешен одитор
Административна структура: Общинска администрация - Лясковец, Велико Търново
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Трудово
Краен срок за подаване на документи: 24.03.2023 г. 17:00
Звено: Вътрешен одитор
Административна структура: Общинска администрация - Лясковец, Велико Търново
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Трудово
Краен срок за подаване на документи: 24.03.2023 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция на НАП - Велико Търново / Отдел "Логистика" / Сектор "Административно обслужване"
Административна структура: Национална агенция за приходите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.03.2023 г. 17:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция на НАП - Велико Търново / Дирекция "Контрол" / Отдел "Ревизии" / Сектор "Ревизии"
Административна структура: Национална агенция за приходите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.03.2023 г. 17:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция на НАП - Велико Търново / Дирекция "Контрол" / Отдел "Проверки" / Сектор "Проверки"
Административна структура: Национална агенция за приходите
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.03.2023 г. 17:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция на НАП - Велико Търново / Отдел "Бюджет и финанси"
Административна структура: Национална агенция за приходите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.03.2023 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" / Териториална дирекция "Държавен резерв" - Велико Търново / Отдел "Финансови дейности, административно-правно обслужване и поддържане на складови бази"
Административна структура: Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.03.2023 г. 17:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция на НАП - Велико Търново / Отдел "Управление на човешките ресурси"
Административна структура: Национална агенция за приходите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.03.2023 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Отдел "Местни приходи"
Административна структура: Общинска администрация - Лясковец, Велико Търново
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 31.03.2023 г. 17:00
Общо: 9