Конкурси за област Велико Търново

Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Велико Търново
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2024 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Контролна и превантивна дейност" / Отдел "Превантивна дейност"
Административна структура: Регионална инспекция по околна среда и водите - Велико Търново
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.02.2024 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Главна дирекция "Лабораторно-аналитична дейност" / Отдел "Регионална лаборатория Велико Търново"
Административна структура: Изпълнителна агенция по околна среда
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.02.2024 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"
Административна структура: Областна администрация - Велико Търново
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 29.02.2024 г. 17:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Бюджет,финанси,правно и информационно обслужване и гражданско състояние" / Отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Административна структура: Общинска администрация - Лясковец, Велико Търново
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 29.02.2024 г. 18:00
Общо: 5