Конкурси за област Велико Търново

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Контролна и превантивна дейност" / Отдел "Превантивна дейност"
Административна структура: Регионална инспекция по околна среда и водите - Велико Търново
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.12.2022 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Отдел Бюджет,финанси и счетоводна дейност
Административна структура: Общинска администрация - Горна Оряховица, Велико Търново
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.12.2022 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Административна структура: Областна администрация - Велико Търново
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 12.12.2022 г. 17:30
Общо: 3