Конкурси за област Русе

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Услуги по заетостта" / Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Русе / Отдел "Финансово-стопански дейности, персонал и правно обслужване"
Административна структура: Агенция по заетостта
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.02.2018 г.
Общо: 1