Конкурси за област Русе

Звено: Обща администрация / Дирекция "Правни дейности" / Отдел "Правно-нормативно обслужване"
Административна структура: Общинска администрация - Русе, Русе
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.06.2024 г. 17:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция Митница Русе / Отдел „Пътни такси и разрешителен режим” / Сектор „Дунав мост 2“
Административна структура: Агенция "Митници"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.06.2024 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Специализирана администрация"
Административна структура: Общинска администрация - Иваново, Русе
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.07.2024 г. 16:45
Звено: Обща администрация / Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността
Административна структура: Общинска администрация - Иваново, Русе
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.07.2024 г. 16:45
Звено: ръководител вътрешен одит
Административна структура: Общинска администрация - Иваново, Русе
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.07.2024 г. 16:45
Звено: вътрешен одитор
Административна структура: Общинска администрация - Иваново, Русе
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.07.2024 г. 16:45
Звено: Обща администрация / Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността
Административна структура: Общинска администрация - Иваново, Русе
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.07.2024 г. 16:45
Звено: Обща администрация / Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността
Административна структура: Общинска администрация - Иваново, Русе
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.07.2024 г. 16:45
Звено: Обща администрация / Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността
Административна структура: Общинска администрация - Иваново, Русе
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.07.2024 г. 16:45
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол" / Отдел "Строителен контрол"
Административна структура: Общинска администрация - Русе, Русе
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.07.2024 г. 17:30
Общо: 11