Конкурси за област Русе

Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Русе / Отдел "Пенсии" - Русе / Сектор "Отпускане на пенсии" - Русе
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 12.12.2022 г. 17:00
Общо: 1