Конкурси за населено място - гр. Стара Загора

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Общински проекти и контрол по строителството"
Административна структура: Общинска администрация - Стара Загора, Стара Загора
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 11.12.2023 г. 17:30
Общо: 1