Конкурси за населено място - гр. Враца

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Строителство и инфраструктура" / Отдел "Инвеститорски контрол"
Административна структура: Общинска администрация - Враца, Враца
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.10.2020 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Строителство и инфраструктура" / Отдел "Устройствено планиране"
Административна структура: Общинска администрация - Враца, Враца
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.10.2020 г. 17:00
Общо: 2