Конкурси за населено място - гр. Враца

Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция на НАП - Велико Търново / Офис / дирекция / за обслужване - Враца
Административна структура: Национална агенция за приходите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 02.09.2019 г. 17:30
Общо: 1