Конкурси за населено място - гр. Враца

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Надзор на заразните болести" / Отдел "Медицински изследвания"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Враца
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.09.2021 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"
Административна структура: Областна администрация - Враца
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.09.2021 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"
Административна структура: Областна администрация - Враца
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.09.2021 г. 17:30
Общо: 3