Конкурси за област Враца

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Обществено здраве" / Отдел "Държавен здравен контрол"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Враца
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.06.2024 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Инвестиционна политика, проекти,обществени поръчки и хуманитарни дейности"
Административна структура: Общинска администрация - Борован, Враца
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.06.2024 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Административно правно и информационно обслужване,образование,младежки дейности,култура ,спорт, туризъм и ОМП
Административна структура: Общинска администрация - Оряхово, Враца
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.06.2024 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Програми проекти устройство на територията и екология" / Отдел ПРОГРАМИ ПРОЕКТИ ОП и УТ
Административна структура: Общинска администрация - Оряхово, Враца
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.07.2024 г. 17:00
Общо: 4