Конкурси за област Враца

Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно обслужване"
Административна структура: Общинска администрация - Мездра, Враца
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 02.03.2018 г. 16:30
Общо: 1