Конкурси за област Търговище

Звено: Звено за вътрешен одит
Административна структура: Общинска администрация - Антоново, Търговище
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.03.2024 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция Митница Русе / Митническо бюро Търговище
Административна структура: Агенция "Митници"
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.03.2024 г. 17:00
Общо: 2