Конкурси за област Смолян

Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция Митница Пловдив / Митническо бюро Смолян
Административна структура: Агенция "Митници"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 11.04.2023 г. 17:00
Общо: 1