Конкурси за област Смолян

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Строителство, инфраструктура, околна среда и стопанисване на горите"
Административна структура: Общинска администрация - Смолян, Смолян
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 06.12.2022 г. 17:00
Общо: 1