Конкурси за област Смолян

Звено: Обща администрация / Дирекция "Правно-нормативно обслужване"
Административна структура: Общинска администрация - Смолян, Смолян
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 08.03.2024 г. 17:00
Общо: 1