Конкурси за област София

Звено: Звено за вътрешен одит
Административна структура: Общинска администрация - Годеч, София
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 08.07.2024 г. 17:00
Общо: 1