Конкурси за област Разград

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Социално подпомагане" / Регионална дирекция за социално подпомагане - Разград / Дирекция "Социално подпомагане-Исперих" / Отдел "Социална закрила - Исперих"
Административна структура: Агенция за социално подпомагане
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.12.2022 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Аграрно развитие"
Административна структура: Областна дирекция "Земеделие" - Разград
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 12.12.2022 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси"
Административна структура: Областна дирекция "Земеделие" - Разград
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 12.12.2022 г. 17:00
Общо: 3