Конкурси за област Разград

Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция на НАП - Варна / Офис / дирекция / за обслужване - Разград
Административна структура: Национална агенция за приходите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.03.2023 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Надзор на заразните болести"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Разград
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 31.03.2023 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Обществено здраве" / Отдел "Държавен здравен контрол"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Разград
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 31.03.2023 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Надзор на заразните болести"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Разград
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 31.03.2023 г. 17:00
Общо: 4