Конкурси за област Разград

Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция на НАП - Варна / Дирекция "Събиране" / Отдел "Публични вземания" / Сектор "Обезпечаване и събиране на публични вземания" - ИРМ Разград
Административна структура: Национална агенция за приходите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.04.2024 г. 17:00
Общо: 1