Конкурси за област Плевен

Звено: Специализирана администрация / Отдел "Статистически изследвания - Ловеч"
Административна структура: Териториално статистическо бюро - Северозапад
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 17.06.2024 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Услуги по заетостта" / Дирекция „Бюро по труда” Червен бряг / Отдел „Активна политика на пазара на труда”
Административна структура: Агенция по заетостта
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 17.06.2024 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Плевен / Отдел "Пенсии" - Плевен / Сектор "Отпускане на пенсии" - Плевен
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 17.06.2024 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Обществено здраве" / Отдел "Държавен здравен контрол"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Плевен
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.06.2024 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Областна дирекция по безопасност на храните - Плевен / Отдел "Контрол на храните" - Плевен
Административна структура: Българска агенция по безопасност на храните
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.06.2024 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Отдел Административно и информационно обслужване
Административна структура: Общинска администрация - Червен бряг, Плевен
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.06.2024 г. 17:00
Общо: 6