Конкурси за област Плевен

Звено: Обща администрация / Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Административна структура: Регионална инспекция по околна среда и водите - Плевен
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.02.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" / Териториална дирекция "Държавен резерв" - Плевен / Отдел "Финансови дейности и административно-правно обслужване"
Административна структура: Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.03.2018 г. 17:30
Общо: 2