Конкурси за административна структура - Национален осигурителен институт

Звено: Обща администрация / Дирекция "Обществени комуникации" / Отдел "Контактен център"
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 14.12.2023 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Кърджали / Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Кърджали / Сектор "Краткосрочни плащания" - Кърджали
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.12.2023 г. 16:30
Общо: 2