Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1777 Издаване на патент за изобретение

   Издава се защитен документ (патент), след извършване на експертиза по същество и публикация.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Интелектуална собственост
  • На основание на:
   • Закон за патентите и регистрацията на полезните модели - чл. 12
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Председател
  • Срок за предоставяне:
   • 1 месец след публикации за издаване на патент за изобретение
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • 20 години
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Председател
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Дирекция "Спорове и административнонаказателна дейност " и Административен съд - София град
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • По реда на Закона за патентите и регистрацията на полезни модели в тримесечен срок от получаване на решението.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правни дейности"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Г. М. Димитров" № 52-Б, п.к. 1040
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: 02 9701 321; Цената на разговор е според тарифния план на клиента
  Факс: (02) 873 52 58
  Адрес на електронна поща: services@bpo.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Център за административно обслужване: понеделник - петък - 8.30 - 17.00 часа; Работното време с клиенти в Центъра за административно обслужване е от 8.30 часа до 17.00 часа; Каса, работа с клиенти: понеделник - петък от 8.30 часа до 17.00 часа; Централна патентна библиотека, работа с клиенти: понеделник - петък от 8.30 часа до 17.00 часа.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане